Gabinet

Gabinet

Gabinet terapeutyczny

,,Brzęczychrząszcz”

Łańcut, ul. Daszyńskiego 11, tel. 792 055 034

Pracownicy:

dr Patrycja Bilińska – właściciel, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

mgr Justyna Nawojska – psycholog, psychoterapeuta, mediator

mgr Katarzyna Golenia – psycholog

mgr Jowita Sierżęga-Bester – pedagog specjalny

mgr Iwona Dec – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Sylwia Czado – terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Jolanta Bednarz – logopeda, w trakcie studiów z neurologopedii

mgr Monika Pustelny – logopeda

Prowadzimy darmowe zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wymagana opinia o potrzebie takich zajęć – wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

Zajęcia grupowe:

Poniedziałek 16:00 Mówiki – dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Środy 16:30 warsztaty sensoplastyczne dzieci młodsze

Środy 17:30 warsztaty sensoplastyczne dzieci starsze

Piątki 15:00 TUS

Soboty: 10:00 Odkrywcy (szaleństwo sensoryczno-ruchowe z udziałem rodziców)

11:00 Czytaki.