Gabinet

Gabinet

Gabinet terapeutyczny Brzęczychrząszcz

Łańcut, ul. Rynek 25, tel. 792055034

Neurologopeda

Patrycja Bilińska – neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów specjalistycznych, m.in. „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii”, „Terapia niedyrektywna w pracy z dzieckiem z autyzmem”Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (I i II stopień), „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD”, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Ponadto: blogerka, pomysłodawca programu telewizyjnego „Klub Świadomego Rodzica”, autorka książki „Raperki i raperzy – różnice w kreowaniu rzeczywistości”. Tworzy pomoce logopedyczne („Szumiące przygody”, wyd. Harmonia, zob. też autorski sklep). Lubi Tuwima, suszone pomidory, zapach rzeżuchy, a najbardziej — robić wszystko po swojemu.

Zakres usług:

 • konsultacje logopedyczne;
 • diagnoza i terapia wad mowy;
 • stymulowanie rozwoju komunikacji małych dzieci;
 • wspieranie rozwoju komunikacji dzieci z niepełnoprawnością intelektualną w każdym stopniu;
 • wdrożenie systemu komunikacji wspomagającej lub alternatywnej;
 • nauka czytania sylabami;
 • terapia osób po udarach (uwaga! lokal na pierwszym piętrze bez windy).

Pedagog specjalny

Jowita Sierżęga-Bester – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie – kierunek oligofrenopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – kierunek wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu edukacji i rewalidacji osób z autyzmem na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz trójstopniowy kurs Stosowanej  Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Jest uczestniczką wielu szkoleń z zakresu pracy z małym dzieckiem, a także wielu kursów, szkoleń i konferencji dotyczących terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel przedszkolny i terapeuta dzieci z autyzmem. Obecnie pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciela wspomagający oraz jako pedagog specjalny w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie.

 Zakres usług:

 • rozwijanie zabawy samodzielnej,
 • rozwijanie u dziecka świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej (rozwijanie orientacji zmysłowej, przestrzennej i kierunkowej),
 • rozwijanie umiejętności imitacji (naśladowania),
 • rozwijanie rysunku własnego,
 • usprawnianie funkcji motorycznych, głównie pracy rąk, m.in.: wypracowanie chwytu szczypcowego, kształtowanie umiejętności manipulowania przedmiotami, rozluźnianie mięśni, likwidowanie i zwalnianie napięć rąk, dłoni i palców, kształtowanie ruchów naprzemiennych rąk oraz wyrabianie koordynacji w pracy rąk,
 • wszelkie działania proaktywne, przygotowujące dziecko do nauki pisania lub poprawiające jego jakość – na pierwszy plan wysuwa się więc usprawnianie funkcji manualnych, tj. lepienie, stemplowanie, wydzieranie, wycinanie oraz umiejętności grafomotorycznych; w trakcie tych zadań terapeuta dba o prawidłowe wypracowanie i wykształcenie chwytu pisarskiego,
 • edukacja matematyczna,
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji i pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej,
 • poprawa tempa uczenia się i zapamiętywania.
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

W trakcie procesu terapeutycznego wyrównywane są braki i deficyty rozwojowe. Rozwijane są sfery, które wymagają stymulacji. Pierwsza wizyta to diagnoza, która pozwala na szybkie zaplanowanie procesu i określenie kierunku terapii. Zajęcia przygotowują dziecko do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej i szkolnej, pomogają poradzić sobie z już istniejącymi trudnościami w uczeniu tj. dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Podczas terapii pedagogicznej rodzice otrzymują wskazówki, jak kreatywnie i mądrze bawić się ze swoim dzieckiem. Głównym zadaniem terapii  jest eliminowanie niepowodzeń przedszkolnych, szkolnych oraz niedopuszczenie do ich pojawienia się.

Psycholog

Dorota Czechowicz – ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, Studium Pedagogiczne, Kurs z Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej, 3-stopniowe szkolenie z Stosowanej Analizy Zachowania oraz inne szkolenia w zakresie terapii behawioralnej. Uczestniczka wielu warsztatów i konferencji dotyczących diagnozy i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju.

Cennik:

Terapia logopedyczna – 70 zł/45-60 minut

Terapia pedagogiczna – 70 zł/45-60 minut

Terapia psychologiczna – 100 zł/60 minut

Zajęcia w trybie 3+1

Opłać z góry trzy zajęcia w danym miesiącu i skorzystaj z czwartych darmowych.

Zapytaj o dostępne terminy: brzeczychrzaszcz1@gmail.com lub 792 055 034

Uwaga!

Kompleksowe badanie diagnostyczne  – 300 zł

Badanie obejmuje opinię psychologa, neurologopedy i pedagoga specjalnego. Kończy się obszernym pisemnym wynikiem, który omawiany jest na ostatnim spotkaniu z rodzicami. Na spotkaniu podsumowującym omawiane są także zalecenia wspierające rozwój dziecka oraz możliwe ścieżki terapeutyczne.